Ragam Informasi

Klasifikasi Wahana Dalam Penginderaan Jauh

suryana
28/04/2018

Pengertian Penginderaan Jauh

Dalam pelajaran geografi, ada istilah penginderaan jauh. Apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Berdasarkan Keifer dan Lilesand, penginderaan jauh ialah teknik atau ilmu yang dipadukan dengan seni serta mempunyai tujuan untuk mendapatkan info tentang sebuah objek, wilayah dan gejala melalui cara analisis data yang didapatkan dari sebuah alat.

Menganilisis objek ini tanpa berhubungan langsung dengan objeknya. Itulah kenapa dikatakan penginderaan jauh. Menganalisa dari jarak jauh tanpa menyentuh dan berhubungan langsung dengan objek yang sedang dianalisa. Penginderaan jauh bisa juga disebut dengan indraja.

Dalam penginderaan jauh, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen yang masuk dalam penginderaan jauh ini merupakan sekumpulan objek yang saling berhubungan dan bekerja secara bersamaan dan terkoordinasi dalam melakukan penginderaan.

Komponen Penginderaan Jauh

Komponen-komponen dalam penginderaan jauh meliputi atmosfer, sumber tenaga, sensor, objek, wahana, penggunaan data dan perolehan data. Sumber tenaga sangat diperlukan dalam penginderaan jarak jauh. Sumber tenaga yang dimaksudkan disini ialah sumber tenaga alami dan buatan.

Sumber tenaga yang alami ialah sinar matahari. Sedangkan sumber tenaga buatan ialah gelombang mikro yang bisa berasal dari baterai atau blitz atau yang lainnya. Sumber tenaga dalam komponen penginderaan jauh ini memiliki fungsi untuk menyinari objek di permukaan bumi dan kemudian memantulkannya pada sensor.

Komponen selanjutnya ialah wahana penginderaan jauh. Wahana merupakan sebuah kendaraan yang dipakai untuk membawa sensor agar mendapatkan data penginderaan jauh.Klasifikasi Wahana

Jika dilihat dari tempat pemantulan dan ketinggian peredarannya di angkasa, wahana bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni pesawat terbang rendah sampai menengah, pesawat terbang tinggi dan satelit. Yang dimaksud dengan pesawat terbang rendah sampai menengah ialah pesawat yang mampu terbang hanya antara seribu meter dan sembilan ribu meter dari atas permukaan bumi.

Sedangkan pesawat terbang tinggi ialah pesawat yang mampu terbang dengan tinggi hingga delapan belas ribu meter dari atas permukaan bumi. Sementara itu, satelit merupakan wahana yang mempunyai kemampuan terbang yang paling tinggi yakni 900 km dari atas permukaan bumi.

Geografi