Klasifikasi Wahana Dalam Penginderaan Jauh

Pengertian Penginderaan Jauh Dalam pelajaran geografi, ada istilah penginderaan jauh. Apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Berdasarkan Keifer dan Lilesand, penginderaan jauh ialah teknik atau ilmu yang dipadukan dengan seni serta mempunyai tujuan untuk mendapatkan info tentang sebuah objek, wilayah dan gejala melalui cara analisis data yang didapatkan dari sebuah alat. Menganilisis objek ini tanpa…

Berbagai Komponen Yang Ada Dalam Penginderaan Jauh

Pengertian Penginderaan Jauh Penginderaan jauh adalah sebuah seni dan juga sebuah ilmu dimana digunakan untuk memperoleh sebuah informasi terkait dengan sebuah objek dan juga daerah atau juga sebuah gejala yang ada dengan berbagai caranya untuk menganalisis sebuah data. Dimana untuk memperoleh sebuah data itu sendiri dilakukan dengan cara tanpa adanya kontak langsung dengan objek, dengan…

Jenis-Jenis Penginderaan Jauh

Dengan semakin majunya  teknologi,  seorang  pembuat peta menjadikan   penginderaan jauh untuk  membuat peta  secara akurat. Berikut ini adalah jenis-jenis penginderaan jauh. Jenis-Jenis Penginderaan Jauh Jenis penginderaan ini ada empat, yaitu: Penginderaan Inframerah  (infrared Sensing), Penginderaan  Gelombang Mikro (Microwave Sensing), Penginderaan Radar (Radar Sensing), Penginderaan sonar (Sonar Sensing) Penginderaan Inframerah  (infrared Sensing) Seperti yang digambarkan oleh…