Soal dan jawaban Metabolisme kelas xii sma

1. Proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut…. a. Anabolisme b. Katabolisme c. Metabolisme d. Fotosintesis e. Fotosistem 2. Proses respirasi aerob 1 molekul glukosa menghasilkan ATP sebanyak…. a. 24 b. 38 c. 39 d. 28 e. 48 3. Hasil akhir proses glikolisis 1 molekul glukosa adalah… a....