Apa itu Pengertian Litosfer

Dalam tulisan ini, kita mengkaji kedua ilmu  geologi dan geografi. Kata “geo” berarti bumi. Dengan demikian, baik geografi dan geologi melibatkan studi Bumi kita. Tapi kedua ilmu ini berbeda dalam cara yang sangat pentingnya. Geografi mempelajari Bumi seperti yang muncul saat ini, yang  tidak hanya batu, tetapi juga suasana, lautan, cuaca, dan  bahkan kehidupan. Geografi...

Pengertian tanah dan Peran Tanah bagi Manusia

Apa yang anda ketahui tentang tanah? Mengapa tumbuhan dapat berkembang pada tanah yang subur? Bagaimana ciri-ciri tanah yang subur? Di dalam tanah terdapat berbagai unsure yang mendukung kehidupan di atasnya. Banyak upaya dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah salah satunya dengan pemupukan. Kita tinggal di atas lapisan litosfer dan tanah sebagai tempat kita berpijak. Menurut anda,...

Pengertian Litosfer

Kulit bumi disebut juga litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Kulit bumi mempunyai ketebalan yang tidak merata antara kulit bumi bagian daratan dan bagian bawah samudra , di mana kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi terdiri dari lapisan-lapisan. Berikut lapisan –lapisan...

Macam-macam batuan

Pernahkah anda melihat telur rebus yang sudah dibelah? Bagaimana ketampakannya? Lapisan apa saja yang ada di dalam telur rebus tersebut? Sama dengan telur, lapisan bumi tempat tinggal kita juga mempunyai lapisan-lapisan, mulai dari permukaan bumi sampai ke dalam bumi. Kulit bumi disebut juga litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat....